• عضویت معمولی کاملا رایگان است و از شما هزینه ای دریافت نمی شود

  با عضویت معمولی شما قادر خواهید بود سفارش فیلتر و یا اندیکاتور بگذارید یا درخواست تحلیل داشته باشید ولی امکان دیدن سیگنال ها یا مطالب ویژه را ندارید

 • قیمت عضویت ویژه 1 ماهه 80000 تومان است

  با این عضویت ویژه شما تا يک ماه به تمامی بخش های سایت و همچنین مطالب ویژه دسترسی خواهید داشت.

 • قیمت عضویت ویژه ۳ ماهه 228000 تومان است

  با عضویت ویژه شما تا سه ماه به تمامی بخش های سایت و همچنین مطالب ویژه دسترسی خواهید داشت.

 • قیمت عضویت ویژه 6 ماهه 432000 تومان است

  با عضویت ویژه شما تا شش ماه به تمامی بخش های سایت و همچنین مطالب ویژه دسترسی خواهید داشت.

 • قیمت عضویت ویژه یک ساله 816000 تومان است

  با این عضویت ویژه شما تا یک سال به تمامی بخش های سایت و همچنین مطالب ویژه دسترسی خواهید داشت.