چهارشنبه, 18 فروردين 1395 ساعت 20:10

تایید در الگوی مثلث

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیش از این گفته بودیم که Swing Tradingعلم تحلیل زبان تک تک میله هاست یعنی هرمیله باتوجه به نقطه ای که قرار گرفته است می تواند معنی خاصی از ادامه دار بودن روند ییا بازگشت روند بدهد؛در زیر نمونه ای از حساسیت تحلیل میله ها در نقاط خاص را نشان خواهیم داد.

شاید بار ها به تشکیل الگوی مثلث در نمودار قیمت یک سهم مشکوک شده باشید؛به طور کلی در یک روند صعودی تشکیل الگوی مثلث افزایشی به معنی دوام در روند فعلی سهم بوده و می توان از این الگو برای ورود به سهم استفاده نمود.

 

همانطور که می بینید در شکل زیر نحوه ی تشکیل الگوی مثلث نمایش داده شده است.

Bullish symetrical

گاهی اوقات فرصت ورود مجدد به سهم همراه بایک بازگشت قیمت(Pull Back) به قاعده ی بالایی سهم همراه است؛که از آن نقطه به عنوان نقطه ی ورود به سهم می توان نام برد؛مانند شکل زیردر سهم ومعادن.

1 vemaaden learn

در این شکل که مربوط به نماد ومعادن می باشدبا تشکیل الگوی مثلث افزایشی و درآخر باز گشت به عقب فرصت ورود مجدد به سهم داده شده است؛اما گاهی اوقات این اگو کامل نشده و تبدیل به یک الگوی بازگشتی می شود؛مانند شکل زیر:

2 shekhark learning

که نماد شخارک می باشد که در طرف چپ نمودار ماشاهد یک روند صعودی و پس از آن تشکیل الگوی مثلث می باشیم اما پس از خرید در نقطه یBreak outبه یکباره روند صعودی قیمت تبدیل به روند نزولی شده و با فعال شدن حد ضرر بایداز سهم خارج شویم.

اما راه حل عبور از این معضل چیست؟!

بدین منظور یک الگوی کلاسیک مثلث را به شکل زیر خواهیم داشت:

photo 2015 08 22 22 29 11 copy

در این الگو باید میزان 61.8%مربوط به Dropرا ترسیم نماییم به شکل زیر:

photo 2015 08 22 22 29 12

در صورتی که قیمت از این مقدار با یک میله ی صعودی (قیمت بسته شده به بالاترین قیمت نزدیک باشد)عبور نمود می توان از ادامه دار بودن روند صعودی سهم مطمئن شد و به صورت پله ای به سهم ورود کرد.

در زیر نمونه هایی را با ذکر مقادیر مشخص کرده ایم.

 

3 shekhark training 2

که همان نماد شخارک می باشد و در زیر نیز نماد های رتکو ورانفور(که اتفاقا برای این سهم همین الگو را به عنوان سیگنال خرید مطرح کرده بودیم)آورده شده است.

5 ranfor training

4aa retko training

خواندن 1959 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 18 فروردين 1395 ساعت 20:23
برای ارسال نظر وارد سایت شوید