دوشنبه, 28 تیر 1395 ساعت 19:48

تحلیل تکنیکال شاخص-تیر 95

6 d1 mofid securities co 2 Copy1

تحلیل تکنیکال رایگان

همانطور که در نمودار شاخص مشاهده می نمایید،یک روند نزولی خالص از نقطه 81723.7 شروع شده و72563.6آخرین کف شاخص می باشد.برای تشخیص نقاط مقاومتی"کوتاه مدت" باتوجه به موج آخر نزولی شاخص و ترسیم اصلاح فیبوناچی روی این موج مشاهده می کنیم که مقادیراصلاح 38و50و62 درصد به ترتیب متناظر بامقادیر74238.26و74752.58و75285.94 می باشد.

قاعدتا اصلاح شاخص برروی هریک از این مقادیر نشانی از قدرت خریداران دربازار برای برگرداندن روندن منفی بازار وتبدیل آن به روند صعودی می باشد؛بدین معنی که درصورتی که شاخص از مقدار38%اصلاحی(در نقطه ی1) عبور می کرد،نشانی از قدرت زیاد خریداران بود که این امر اتفاق نیافتاده است و پس از گذشت13روز کاری وحرکت نوسانی شاخص،مجددا شاخص برروی همان درصد اصلاحی 38%(نقطه 2)درحال درجازدن وبلاتکلیفی می باشد.

باتوجه به قوانین امواج در Swing tradingبا توجه به شکست اولیه ی شاخص تنها زمانی می توان به "صعودی"شدن روند امید واربود و به خرید های جدید دست زد که شاخص از مقدار 75285.94 عبور کند.درغیر این صورت یا شاخص به نزول بیشتر ادامه می دهد که منطقا نباید بهذخرید جدید دست زد ویا شاخص به حالت خنثی وارد می شود که فقط باید برروی سهم هایی که درسبد داریم میانگین قیمت کم کنیم.

خواندن 372 دفعه
برای ارسال نظر وارد سایت شوید