چهارشنبه, 28 مرداد 1394 ساعت 23:29

دوراه رهایی ازBull’s Trap

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

همانطور که می دانیم هرالگوی ادامه دهنده یک همزاد درالگوهای بازگشتی دارد؛برای توضیح تکمیلی به مثال زیر توجه کنید:

triplebottom and top1

درمقایسه با:

triplebottom and top

تاقبل از نقطه ی Xاین دو الگو شبیه هم هستند ولی در ادامه باید خاطر نشان کرد که دوشکل بالا الگوهای مستطیل(ادامه دهنده)وسقف سه قلو(بازگشتی)می باشند.شکل زیر نماد "دسبحا"ست که با توجه به شکست در SARسقف الگوی ادامه دهنده تشکیل شده است.

d sobha

وشکل زیر نماد"غشاذر"می باشد که درست همان الگو ولی شکست در کف اتفاق افتاده در نتیجه الگوی بازگشتی تشکیل شده است.

gh shazar

به عنوان یک قانون کلی پیش ازاین آموختیم که برای معامله باید در جهت روند وارد شویم؛قاعدتا در روند ادامه دهنده می بایست قیمت از محدوده ی بین دوSARیا همان ناحیه ی تثبیت خارج شود وبعد از زدنPull backمی توان گفت که روند اولیه ی ماادامه یافته و می توانیم شروع به خرید درPull backکنیم.

اما گاهی اوقات این Pull backدر ناحیه ای زده میشود که عملا اگر ما وارد بازار شویم یا اصلا نمی توانیم سود کنیم یا سود خیلی کمی می کنیم.به همین دلیل خیلی از فعالان بازار سرمایه در ابتدای خروج قیمت از ناحیه ی تثبیت (یعنی در SARسقف)شروع به خرید میکنند.

از آنجایی که SARسقف نقش مقاومتی دارد زمانی می گوییم که الگوی ما یک الگوی ادامه دهنده است که در هنگام خروج قیمت یک میله ی صعودی(معمولا با حجم زیاد) زده شود؛یا یکBreak away gapایجاد شود.

مثل نماد"وبشهر"در شکل زیر که با یک Break away gapهمراه شده است.

v bshahr

اما دراین ناحیه نیز ممکن است اسیر Bulls Trapشده و ضرر کنیم.درواقع درصورتی که پس از خروج قیمت ازناحیه ی تثبیت به یک باره درخواست تقاضای فروش افزایش داشته باشد قیمت دوباره به ناحیه ی تثبیت وارد خواهد شد.

مثل نماد"شکربن"درشکل زیر

sh karbon

پس به عنوان قانون دوم باید حد ضرر را زیر خط SARسقف قرار دهیم.در این صورت درصورتی که قیمت دوباره به ناحیه ی تثبیت وارد شد با ضرر کوچک از سهم خارج خواهیم شد.

خواندن 839 دفعه
برای ارسال نظر وارد سایت شوید